Hur kan jag bli mindre blyg?

Fråga

Jag är 17 år och har alltid varit väldigt blyg, men det känns som att det bara blir värre. Det är så otroligt jobbigt, och hindrar mig i många situationer. Hur ska jag bli av med min blyghet?

Svar

Det finns saker som du kan göra. Som med många rädslor behöver man utmana dem för att inte bli styrd av dem. Rädsla och nervositet minskar och försvinner om man stannar kvar i den obehagliga situationen.

Du behöver därför se till att inte undvika sociala sammanhang, utan försöka delta i dem även om det känns obehagligt. Om du gör det och stannar kvar i situationen kommer du att märka att du känner dig mindre illa till mods efter ett tag. Om du fortsätter att öva dig på det, så kommer du att märka att du blir mindre ängslig eller blyg även i andra sammanhang.

Men det är jobbigt att öva. Du behöver hålla en balans mellan att öva dig och att acceptera din blyghet. Begär inte av dig själv att du ska vara lika utåtriktad och säker som oblyga människor. Tänk på att alla är olika och att alla behövs. Att acceptera sig själv är viktigt.

Blyghet kan vara en medfödd egenskap som vissa har och andra inte. En del är mer framåt, andra mer blyga. Du skriver att det känns som om det bara blir värre. Det kanske beror på att du är i tonåren. Den tiden kan kännas särskilt besvärlig eftersom det kan kännas viktigt att passa in, att inte göra bort sig, att ha kompisar och kanske inleda kärleksrelationer. Då kan blygheten upplevas som ett stort hinder

Hos många växer blygheten till viss del bort när man blir vuxen. Det kan bero på att man kan välja vilka situationer man vill vara i, att man ordnar sitt liv så att det passar en själv. Då blir blygheten ett mindre problem.

Om du tycker att det är svårt att öva på egen hand kan du kontakta en ungdomsmottagning och söka kontakt med kurator eller psykolog där. Samtal kan ofta också vara en hjälp mot blyghet.

Med vänliga hälsningar

Mikael Cleryd, psykolog

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Mikael Cleryd, psykolog