Hur får jag en fosterfamilj?

Fråga

Hur gör jag om jag vill ha en fosterfamilj?

Svar

Om du har det riktigt jobbigt hemma kan du få hjälp att få någon annanstans att bo. Det allra vanligaste är att du då får bo i ett familjehem, som ibland kallas fosterhem eller fosterfamilj.

Det är socialtjänsten du ska vända dig till om du av någon anledning inte kan bo hemma. När socialtjänsten får reda på att du inte har det bra så är de enligt lag skyldiga att göra en så kallad utredning.

En utredning handlar om att socialtjänsten pratar med dig och din familj för att se om och hur de kan hjälpa till. Om du till exempel är hotad av din familj eller har utsatts för övergrepp ser de först och främst till att du hamnar i säkerhet, innan de kontaktar familjen.

Om du tillsammans med socialtjänsten kommer fram till att det inte går att bo hemma hjälper de till att hitta ett bra och tryggt boende.

För att ta kontakt med socialtjänsten ringer du till kommunens växel och ber dem koppla till socialtjänsten. När du sen får prata med någon inom socialtjänsten förklarar du ditt problem, och vad du vill ha hjälp med. '

Den du pratar med får då en uppfattning om situationen. Utifrån det kan hen boka en tid så att du får träffa en socialsekreterare som jobbar med ungdomar.

Om du vill ha hjälp att kontakta socialtjänsten så kan du också kontakta en ungdomsmottagning eller prata med någon inom elevhälsan.

Om man behöver få komma hemifrån akut kan socialtjänsten hjälpa till så att man får bo en jourfamilj medan de utreder om familjehem är ett bra alternativ. Socialtjänsten kan också hjälpa till med en kontaktfamilj om det skulle vara så att man behöver komma hemifrån någon gång ibland och få stöd av andra vuxna.

Med vänliga hälsningar

Sara André, skolkurator

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Sara André, skolkurator