Hur får man skyddad identitet?

Fråga

Vad innebär skyddad identitet och hur gör man för att få det?

Svar

Skyddad identitet kan behövas om du eller någon i din familj är utsatt för allvarligt hot och det är lätt att ta reda på var ni bor. Du kan till exempel vara hotad av någon i familjen eller släkten, av en partner, av ett kriminellt gäng eller av någon du vittnat mot i en rättegång. 

Skyddad identitet är egentligen ett samlingsnamn för tre olika typer av sekretesskydd. Det finns tre typer av skyddade personuppgifter:

  • sekretessmarkering
  • kvarskrivning
  • fingerade personuppgifter.

Sekretessmarkering
Det här sortens skyddade personuppgifter handlar om att det blir svårare för andra att ta del av dem folkbokföringsregistret. Vanligtvis är allas personuppgifter, som namn, personnummer och adress offentliga och något som alla kan få tillgång till, men inte om du har en sekretessmarkering.

Du ansöker om sekretessmarkering hos Skatteverket. Vid en sån ansökan kan du behöva intyg från socialtjänst, polis eller brottsofferjour.

Om dina personuppgifter är sekretessmarkerade ska Skatteverket och andra myndigheter alltid pröva om uppgifterna kan lämnas ut till någon utan att du riskerar att råka illa ut på grund av det.

Kvarskrivning
Så kallad kvarskrivning betyder att den gamla adressen står kvar i folkbokföringsregistret trots att du har flyttat till annan, hemlig adress. Du ansöker om kvarskrivning hos Skatteverket. Detta är ett starkare skydd än en sekretessmarkering eftersom din nya adress aldrig förs in i folkbokföringen, och lämnas aldrig ut till andra myndigheter.

Fingerade personuppgifter
Om du är särskilt allvarligt utsatt och hotas så att ditt till liv, hälsa eller frihet är i fara kan du få något som heter fingerade personuppgifter. Det innebär att man får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och nytt personnummer. Det ansöker du om hos Rikspolisstyrelsen.

Det här skyddet används bara i undantagsfall efter att andra former av åtgärder har prövats. Eftersom det kan innebära så stor förändring för ens livssituation. När du är utsatt för så allvarliga hot eller brott brukar det också oftast innebära att du måste flytta till en ny, hemlig ort.

Om du är utsatt för brott, hot eller känner sig rädd av någon anledning ska du alltid ta kontakt med polisen. Om du inte vill ta kontakt med polisen själv så kan man alltid kontakta en ungdomsmottagning så hjälper de en med det.

Vanligtvis är allas personuppgifter, så som namn, personnummer och adress offentliga och alla har tillgång till dem, men inte om man har en sekretessmarkering. Vid en sekretessmarkering ska skatteverket och andra myndigheter alltid pröva om uppgifterna kan lämnas ut utan att du riskerar att råka illa ut.Vanligtvis är allas personuppgifter, så som namn, personnummer och adress offentliga och alla har tillgång till dem, men inte om man har en sekretessmarkering. Vid en sekretessmarkering ska skatteverket och andra myndigheter alltid pröva om uppgifterna kan lämnas ut utan att du riskerar att råka illa ut. 

Med vänliga hälsningar

Sara André, kurator

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Sara André, kurator