Får en rektor kränka elever?

Fråga

Jag har nyligen känt mig enormt kränkt när min rektor har suttit inför hela min klass i skolan och berättat hur dålig jag är. Är inte det att kränka? Och bryter inte han mot tystnadsplikten som de har i skolan?

Svar:

Jag förstår om du känner dig kränkt av din rektor. Han har gjort fel som sagt saker om dig som känns kränkande inför en hel klass. Enligt skollagen är det så kallad nolltolerans mot kränkningar i skolan. Detta gäller både mellan elever och mellan en vuxen och en elev.

Eftersom jag inte vet vad han sa inför klassen vet jag inte om han brutit mot sin tystnadsplikt. Men som personal på en skola bör man inte prata om något som kan skada eller kränka en enskild elev inför andra.

Om du känner att du kan tycker jag att du ska gå till din rektor eller någon annan personal på skolan och säga att du känner dig kränkt. Skolan har en skyldighet att utreda om någon känt sig kränkt.

Om du skulle uppleva att ingen lyssnar på dig och att saken inte utreds ordentligt kan du vända dig till BEO, Barn- och elevombudet. BEO kan hjälpa dig att utreda det som hänt på skolan. Om det skulle visa sig att skolan inte utrett händelsen ordentligt så kan de bli skadeståndsskyldiga.

Med vänliga hälsningar

Sara André, kurator

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Sara André, kurator