Är det viktigt att ta p-piller vid exakt samma tid jämt?

Fråga

Är det viktigt att ta p-piller vid rätt tidpunkt? Jag brukar ta dem på morgonen när jag vaknar, det kan hända att jag tar dem från klockan sju till klockan tio. Ska jag ändra på det och ta samma tidpunkt på kvällen istället?

Svar

Det viktiga med p-piller är att man tar dem regelbundet, men att du ibland tar dina p-piller klockan sju och ibland klockar tio spelar ingen roll.

Det viktiga är att det inte går mer än 36 timmar mellan två piller, eftersom du då kanske inte längre har ett säkert graviditetsskydd. Om ditt skydd påverkas beror på vilken rad på p-pillerkartan du är, och vilken sorts p-piller du tar.

Om du tar dina p-piller på morgonen eller på kvällen spelar alltså ingen roll, det viktiga är att du kommer ihåg att ta dem.

Många tycker det är lättare att komma ihåg att ta sina p-piller om man gör det samtidigt som man till exempel borstar tänderna på morgonen eller på kvällen. Om du har en rutin som fungerar bra för dig så tycker jag att du ska fortsätta med den.

Med vänliga hälsningar

Sofia Alsing, barnmorska

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Sofia Alsing, barnmorska