Är det farligt att röka när man äter p-piller?

Fråga

Är det farligt att röka när man äter p-piller?

Svar

Som rökare har du en ökad risk att få bland annat blodpropp. Eftersom p-piller också medför en liten ökad risk för blodpropp är rökning och p-piller ingen bra kombination.

Risken för blodpropp ökar ju äldre du blir och är man över 30-35 år så får man inte p-piller utskrivet om man röker.

Sen är det ju också så att det alltid är farligt att röka, oavsett om man äter p-piller eller inte.

Med vänliga hälsningar

Sofia Alsing, barnmorska

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Sofia Alsing, barnmorska