Är det farligt att göra så att någon svimmar?

Fråga

Jag och mina kompisar har testat en lek som går ut på att göra så att man svimmar. Kan det vara farligt?

Svar

Nu vet jag inte på vilket sätt ni har gjort det här, men att medvetet göra så att någon svimmar avråder jag starkt från. I värsta fall kan det bli mycket farligt för kroppen, och det har hänt att det har gått väldigt illa.

Bortsett från att det kan bli farligt finns också risken att det kan bli en väldig obehaglig upplevelse, på grund av de förändringar som framkallas i kroppen. Det kan också hända att den som svimmar skadar sig om man svimmar och faller.

När man svimmar beror det antingen på att hjärnan inte får syre eller att blodtrycket snabbt sjunker. Det kan till exempel hända för en del om de reser sig upp för snabbt.

De två orsakerna till att man svimmar kan också hänga ihop med varandra. En överstimulering av en särskild nerv i hjärnan kan orsaka en tillfällig syrebrist i hjärnan. Att det händer kan bero på stark stress, smärta eller rädsla.

Nu vet jag som sagt inte exakt vad det är som ni har gjort. Men jag känner till att en sån här lek går ut på att man ska hyperventilera, att man andas snabbare än man behöver.

Genom att andas snabbare än du brukar får du i dig mer syre än kroppen behöver. Det gör att blodkärl drar ihop sig och transporterar mindre blod till hjärnan. Så hjärnan får alltså mindre syre trots att du andas mer när du hyperventilerar. Du andas också ut för mycket koldioxid från kroppen.

När du hyperventilerar kan du få andnöd, yrsel, smärtor i bröstet, hjärtklappning, krypningskänslor i kroppen, stickningar och domningar, eller lättare kramptillstånd i musklerna. Du kan också börja känna obehag och känna dig förvirrad.

Så som jag skrev i början tycker jag inte att man ska leka såna här lekar.

Med vänliga hälsningar

Johan Nilsson, sjuksköterska

Information om sidan

  • Manusförfattare:

    Johan Nilsson, sjuksköterska