Sova över hos min kompis/flickvän/pojkvän

Illustration av en pratbubbla med texten: Jag vill sova över hos min kompis/flickvän/pojkvän men jag får inte.I barnkonventionen som Sverige har skrivit under står att alla barn och unga har rätt att få vad de mest behöver och att inte bli utnyttjade eller diskriminerade. Som ung har man också rätt att bli respekterad för den man är, att få säga vad man tycker. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter i frågor som rör dig.

Vad kan man göra?

 • Försöka att prata med en eller båda dina föräldrar och berätta hur du känner, även om det kan vara svårt. De är skyldiga att lyssna på dig och att tänka på ditt bästa. Det står dessutom i lagen att dina behov av omvårdnad, trygghet och god uppfostran ska tillgodoses.
 • Be också dem förklara varför du inte får sova över hos din kompis/flickvän/pojkvän. Kanske är de oroliga för något som de inte behöver vara oroliga för. Försök att tillsammans hitta en lösning. Det är bra om man kan prata med varandra vid ett tillfälle när man inte är osams, eftersom det brukar vara svårt att lösa problem när man är arga på varandra.
 • När man mår dåligt hjälper det ofta att prata om vad man känner och tänker på. När någon lyssnar blir man mindre ensam. Om du inte kan prata med sina föräldrar om problemet, försök hitta någon annan som du litar på att prata med, en kompis, släkting, lärare eller vän till familjen. Kanske kan den personen hjälpa dig genom att själv prata med dina föräldrar eller vara med när du gör det.
 • Om du behöver hjälp eller stöd kan du alltid vända sig till en ungdomsmottagning eller till skolsköterskan eller kuratorn på din skola.
 • Vissa saker är jobbiga att prata om. Om du vill kontakta någon utan att berätta vem du är finns det flera organisationer som du kan ringa eller mejla till, som Bris, jourhavande kompis eller en tjej- eller killjour. Du kan också ställa en anonym fråga till Fråga UMO.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Åsa Sandler
 • Manusunderlag:

  Lotta Partby, kurator, Gullmarsplan och Rågsveds ungdomsmottagningar
 • Faktagranskare:

  Sophie Arnö, psykolog, Rädda barnen, Stockholm och Johanna Schiratizki, professor i rättsvetenskap, Stockholms universitet