Alternate Text

Jag måste gifta mig fast jag inte vill

Du har alltid rätt att säga nej till att förlova dig eller gifta dig. Att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja kallas för äktenskapstvång och det är olagligt.

Du bestämmer själv om du vill förlova dig eller gifta dig, men du måste ha fyllt 18 år och ni båda ska vara med på det. Om någon försöker få dig att förlova dig eller gifta dig fast du inte vill, kan du be om hjälp på olika sätt.

Vad kan du göra?

  • Prata med någon som du litar på och be den personen hjälpa dig. Det kan vara en lärare, kompis, närstående vuxen, kurator på skolan eller personal på en ungdomsmottagning.
  • Ring 112 till polisen, om du till exempel blir slagen, hotad, tvingad eller instängd. Ring 114 14 för att komma till polisen om det inte känns lika bråttom. Om du vill ringa svenska polisen från ett annat land är telefonnumret +46 77 114 14.
  • Om du vill prata med någon utan att berätta vem du är, kan du höra av dig till en organisation eller en jourverksamhet som jobbar med unga som riskerar att bli gifta mot sin vilja. Dit kan du höra av dig för att få stöd och tips om vad du kan göra. Välj själv om du vill mejla, ringa eller besöka organisationen. Du kan också ställa en anonym fråga till Fråga UMO.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Agnes Hellström
  • Faktagranskare:

    Solveig Sörlien, advokat, Stockholm