Alternate Text

Saker jag måste göra men inte vill

Innan du har fyllt 18 år är det en förälder eller någon annan vuxen som har ansvar för dig. Det betyder att de är skyldiga att hjälpa dig att må så bra som möjligt. De har också rätt att bestämma vissa saker, men ingen har rätt att bestämma allt eller göra vad hen vill med dig mot din vilja.

Illustration av en person som sitter med ansiktet i händerna och ser arg ut.

Den eller de vuxna som har ansvar för dig ska se till att du känner dig trygg, att du har det du behöver för att må bra och att dina rättigheter tas till vara. De kan också bestämma vissa saker, till exempel hur länge du får vara ute på kvällarna och om du får tatuera eller pierca dig.

En vuxen har aldrig rätt att slå dig eller låsa in dig, det är olagligt. När en vuxen fattar beslut ska hen alltid tänka på vad som är bäst för dig.

När du fyller 18 år blir du myndig och kan enligt lagen bestämma över dig själv och ditt liv.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Agnes Hellström
  • Faktagranskare:

    Solveig Sörlien, advokat, Stockholm
  • Illustratör:

    Cecilia Birgerson Nordling