Alternate Text

Att vara adopterad

Vad det innebär att vara adopterad är olika för olika personer. En del tänker mycket på det och vill veta mer om sin biologiska bakgrund. Andra funderar nästan inte alls. Om du vill veta mer om din adoption, kan du få hjälp med det på flera olika sätt.

Ett barn adopteras för att det ska få föräldrar och ett hem att växa upp i när ursprungsföräldrarna av olika anledningar inte kan ta hand om det. För dem som adopterar ett barn är adoptionen ofta följden av en lång väntan och längtan efter barn.

Många adopteras från andra länder, och några adopteras också inom Sverige.

Bild på en person som står framför brasilien-flagga i en tröja med tre kronor-mönster på.

Olika hur nyfiken man är på sitt ursprung

Det är olika hur mycket det betyder för olika personer vara adopterade. En del tänker aldrig på det, andra funderar mycket. Du kanske funderar på varifrån du kommer och varför dina biologiska föräldrar inte kunde ta hand om dig. Du kan undra över varför du ser ut som du gör, hur din biologiska familj ser ut och om du är lik dem till sättet.

Om du är adopterad från ett annat land kan du vara nyfiken på det landet och på andra människor som kommer därifrån. Kanske funderar du ibland på hur det skulle vara om du inte var adopterad. Att vara adopterad kan ge värdefulla kunskaper och sätt att se på livet som du inte skulle haft annars.

Om du vill veta mer om var du kommer ifrån 

Det är olika hur mycket man som adopterad vill veta. Om du är utlandsadopterad och är nyfiken på landet du kommer ifrån, kan du börja med att läsa om det och kanske gå på en restaurang som serverar mat från det området. För vissa räcker det. Kanske vill du veta mer, besöka ursprungslandet och söka upp dina biologiska föräldrar. Kanske är du inte alls intresserade av varifrån du kommer och varför.

Enligt barnkonventionen har du som adopterad rätt att veta var du kommer ifrån. Eftersom dina föräldrarna vet hur adoptionen gick till är det är en bra start att fråga dem vad de vet. Socialtjänsten i kommunen du bor i kan hjälpa till med stöd och råd. Du kan också få råd och vägledning av MIA, Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor.

Att själv få bestämma över sin historia

Som adopterad har man inte själv beslutat att man ska bli adopterad. Därför kan vissa ibland känna sig arga eller maktlösa när de tänker på adoptionen. Ofta vet du heller inte så mycket om dina biologiska föräldrar och varför de inte kunde ta hand om dig. Att få höra andra berätta om det, och själv få prata om sin adoption, kan vara ett sätt att känna sig mindre maktlös.

Att bemöta egna och andras frågor

Som adopterad har du rätt att själv bestämma hur du vill beskriva dig själv, din familj och varifrån du kommer. Hur du vill göra kan förändras med tiden. Ibland syns det inte utanpå att du är adopterad. Det gör att det blir lättare att själv välja när du vill prata om adoptionen och med vem. En del kan ställa frågor de aldrig skulle fråga någon som inte är adopterad.

Du har alltid rätt att själv bestämma vilka frågor du vill svara på. Vare sig du är adopterad eller inte. Alla har rätt att bli behandlade med respekt.

Om du vill veta mer eller blir ledsen över någons frågor som rör adoptionen, kan det hjälpa att prata med någon du litar på.

Du bestämmer själv vad du vill kalla dig

Det är alltid du som bestämmer om du vill kalla dig för svensk eller något annat. Du kanske också identifierar dig med ditt ursprungsland och känner dig både svensk och koreansk, etiopisk eller colombiansk, till exempel.

Om du är adopterad från ett annat land kan det ibland hända att du blir behandlad annorlunda på grund av hur du ser ut. Om du blir diskriminerad eller utsatt för rasism på grund av ditt utseende eller ditt ursprung, är det ett brott som kan anmälas. Det gäller både dig som är adopterad och andra.

Att prata om adoptionen i din familj

Du kan känna att du har tankar omkring adoptionen eller de föräldrar som har fött dig. Ofta är det då bra att ställa frågor till dina föräldrar och be dem berätta om adoptionen.

Ibland kan vara så att både du själv och dina föräldrar väntar på att den andra ska börja prata om adoptionen, och då har du mycket att vinna på att fråga. I vissa familjer kan frågor som rör adoptionen också vara svåra att prata om. Föräldrarna kanske inte kan eller vill prata så mycket om adoptionen som du själv skulle vilja. Då får du i stället söka stöd utanför familjen.

Här är några saker du kan göra om du har tankar om din adoption eller om något inte funkar i familjen:

 • Du kan försöka prata med föräldern eller föräldrarna.
 • Du kan prata med en lärare, en kompis, andra släktingar eller någon annan vuxen i din omgivning som du litar på.
 • Om du vill prata med någon anonymt kan du ringa en telefonjour, chatta på nätet eller skriva en fråga till Fråga UMO.
 • Om du mår dåligt kan du kontakta en ungdomsmottagning, en skolsköterska eller skolkurator.
 • Du kan också kontakta en förening för adopterade och prata med andra adopterade som har liknande erfarenheter.

Det finns regler för hur adoptioner får gå till

Vem som får adoptera och hur det går till bestäms av lagar i Sverige och i de länder som den som adopteras kommer från. Lagarna säger att barnets bästa ska vara det som bestämmer om en adoption ska genomföras.

Att söka efter dina biologiska föräldrar

Det är ett svårt val att adoptera bort sitt barn, och det finns ofta flera olika orsaker bakom en adoption. Det kan vara fattigdom eller andra svårigheter som leder till att föräldrar lämnar bort sitt barn.

Om du vill söka efter dina föräldrar och biologiska familj kan det vara svårt att hitta dem och få kontakt med dem.

Vissa finner sina biologiska föräldrar när de börjar leta, medan andra inte gör det. Det kan också vara olika hur mycket kontakt du vill ha, eller om den biologiska familjen ber om ekonomisk hjälp.

Någon gång kan det vara en risk för den biologiska föräldern eller föräldrarna att berätta att de har fött och tvingats lämna bort ett barn. I andra fall söker föräldern eller föräldrarna själva kontakt med det barn som de en gång lämnat för adoption. Många gånger blir också de biologiska föräldrarna oerhört glada när de får höra av sina barn.

Kan vara både skönt och sorgligt att göra en återresa

Återresor väcker känslor på olika sätt beroende på vem du är, vad du hoppas på och vad som händer under resan. För en del kan det bli en utmaning att landa i Sverige igen och finna sig tillrätta med allt det nya du har upptäckt om dig själv. För många kan en återresa också bli en del i att bearbeta en sorg eller känsla av övergivenhet.

Om du hittar en biologisk förälder eller släkting som vill träffa dig kan det kännas bra, men om du inte hittar någon släkting kan resan tvärtom kännas jobbig.

Många upplever ändå att det är positivt att resa till landet där de föddes och lära känna den kultur som de kommer ifrån, att se andra människor som liknar dem och kanske slippa vara den som ser annorlunda ut.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Johan Nilsson
 • Manusunderlag:

  Anna Birath Amazeen, socionom, Adoptionsrådgivarna
 • Faktagranskare:

  Lovisa Kim, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA och Marit Arnbom, AFO
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling