Vi måste göra något

Det finns många olika saker man kan skada sig på. Till exempel skära sig, ta droger, röka, snusa och dricka osv... Men är man under 18 så har man en anledning varför man röker, snusar, dricker och osv...

En anledning kan vara att man känner sig utstött och så ska man visa att man är cool. Eller att man blir mobbad eller mår fysiskt och psykiskt dåligt. Det är många som skadar sig och det vi måste göra är att ta stopp på det.

T.A. 13 år