Sexualundervisning är livsviktigt!

Jag går i 9:an efter sommarlovet. Jag går på högstadieskola. Den enda sexualundervisning vi har haft är en lektion i 6:an om känslor, 1 kortfilm i 8:an och en lektion om läggningar och könsidentiteter.

Men det är ju ganska okej, tänker du?

Nej. Läggningslektionen var enda gången vi fick lära oss att det fanns annat än cis och hetero (alla visste ju typ men ändå). Och den lektionen framfördes av en elev som var sur på sexualundervisningen. 

Läraren gick ut under kortfilmen och tog inte upp frågeställningar om den efteråt. 

Jag och min klass har inte haft EN lärare. Vi har haft tre som ska prata om det. Vi har inte tagit upp sex på andra ämnen än biologi heller, vilket vi borde ha gjort.

När jag också frågade min biologilärare ifall vi inte skulle lära oss om/känna på/ trä på kondomer så fick jag svaret "det kan ni ju säkert redan".

De flesta i min klass är 15, och flera har redan haft sex. Så varför lär vi inte oss om det här?! Det är ju livsviktigt! Och oavsett hur mycket jag klagat på lärarna så skyller de alltid på någon annan!

Det här är den största anledningen till att jag ska lära ut sexualkunskap i framtiden.

Arg elev