Idag mår jag mycket bättre

Jag har något och berätta om. Jag har 3 diagnoser. Dom  heter ADHD, autism och tvångssyndrom/OCD. Jag fick min ADHD och Autism-diagnos när jag var mellan 4-5 år, i dagisåldern. Jag har haft en bra skolgång. Först gick jag på en resursskola. Sen fick jag gå på särskola.

På särskolan hade jag en svår skolsituation. Jag började hamna i en svår depression. När jag började på en särskola i en annan stad blev jag nedtryckt på ett golv i klassrum i cirka 1 timme av 3 vuxna män. Det var en lärare, en elevassistent och en rektor som tryckte ned mig.

Efter nedtryckningen blev jag jättedeprimerad och gjorde ett självmordsförsök. En dag fick jag åka till barn och ungdomspsykiatriska akutmottagning. Efter jag gjorde ett självmordsförsök. Där fick jag prata med en sjuksköterska och en mentalskötare från slutenvårdsavdelningen för BUP.

När jag var 14 år fick jag min OCD-Diagnos av min personliga läkare. Idag äter jag Sertalin för OCD och depression. Idag är jag 15 år och mår mycket bättre tack vare stöd från skolan, BUP och habiliteringen.

Albin 15 år