Jag fick hjälp med dyslexin

Jag är en tjej på 16 år som har dyslexi. Jag fick diagnosen Dyslexi när jag gick i 7:an. Mamma märkte att jag hade dyslexi när jag började få hem läxor för jag hade svårt att läsa och skriva. Så hon började prata med lärare och rektor. Den rektorn bara sket i det. Så den rätta hjälpen fick jag i 7:an.

Min mamma har alltid kämpat för mig i skolan. Det är jag mycket tacksam för. Nu ska jag börja gymnasiet och jag har inte godkänt i engelska och matte. Jag har gått i en specialgrupp. Det har hjälpt mig mycket. Men jag har fått hjälp så jag har kommit in på en speciallinje.

Jag är tacksam för lärarana i högstadiet som jag hjälpte mig med det jag behövde. 

Maja, 16 år