Alternate Text

Om du inte är nöjd med vården

Du har alltid rätt att få ett bra bemötande och rätt behandling, när du söker vård. Du ska få information som du förstår och du har rätt att vara med och bestämma över den vård du får.

En person pratar i telefon och säger 'jag är väldigt missnöjd med bemötandet jag fick hos er'.

Om du har varit på till exempel en ungdomsmottagning eller vårdcentral och blivit illa bemött eller diskriminerad, är det viktigt att du säger ifrån. Du kan göra det för din egen skull eller för att minska risken för att någon annan ska behöva vara med om samma sak i framtiden.

Du kan alltid be en vuxen du litar på om hjälp om det känns svårt att ta kontakt på egen hand. Du kan be att få ett skriftligt svar som du kan läsa igenom i lugn och ro. 

Säg ifrån om du inte är nöjd

 • Berätta för den du träffade hur du upplevde mötet. Ibland kan det vara något missförstånd mellan er som går att reda ut.
 • Om det inte går eller om du inte vill prata med den du träffade, kan du kontakta chefen eller någon annan på mottagningen.

 

 • Det finns också något som heter patientnämnd. Dit kan du ringa eller skriva om du blivit dåligt bemött men inte vill prata direkt med någon på mottagningen. Där får du hjälp att försöka reda ut vad som hänt och kan få förslag på lösningar. 
 • Om du har fått fel behandling, fel medicin eller sjukvården missat att du faktiskt är sjuk, kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO ska se till att sjukvård, socialtjänst, familjehem, HVB-hem eller särskilt ungdomshem fungerar bra.
 • Om du blivit diskriminerad för att du till exempel är ung, har en funktionsskillnad, en särskild bakgrund, en viss religion eller på grund av din sexuella läggning, ditt kön eller din hudfärg eller för att du är transperson, kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen, DO. DO är en myndighet som ska kontrollera att diskrimineringslagen följs. 
 • Om du till exempel har utsatts för övergrepp eller något annat som kan vara brottsligt, kan du göra en polisanmälan.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Agnes Hellström
 • Faktagranskare:

  Karin Bishop Bondestam, gynekolog, Uppsala och Pia Aprea, kommunikatör, Patientnämnden, Malmö
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling