Alternate Text

Din journal på ungdomsmottagningen

Om du söker hjälp på en ungdomsmottagning kan information om dig skrivas in i en så kallad journal. Det är för att kunna se vilken vård du har fått, för att du ska få så bra hjälp som möjligt och för att ingen ska missa något. Det som står i din journal får bara läsas av dem som är delaktiga i din vård.

De flesta du träffar på en ungdomsmottagning skriver in information om dig i en journal. Ibland gör de inte det, men du kan alltid fråga den du träffar om du vill veta. Det som skrivs i din journal kan till exempel vara vad du har sökt hjälp för, svar på prover du har lämnat eller om du har fått recept på graviditetsskydd eller något annat läkemedel. Om du söker vård på något annat ställe har du en annan journal där.

Personalen på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan vad ni har sagt till varandra.

Om du vill läsa din journal

Du har rätt att läsa din journal. Om du vill kan du be att få läsa den tillsammans med den du träffar på mottagningen. Om du hellre vill läsa den själv eller tillsammans med någon annan har du rätt att begära ut en kopia av journalen.

Vilka på mottagningen får läsa min journal?

De som är delaktiga i din vård får läsa din journal. Varje gång någon öppnar journalen registreras det. Om du vill veta vem som har läst din journal kan du höra av dig till den ungdomsmottagning som du har varit på och be om ett så kallat loggutdrag. Där kan du se vem som läst journalen och när.

En mottagning kan spärra sina journaler så att de inte går att komma åt från någon annan mottagning. Prata med personalen på ungdomsmottagningen om du vill veta vem som kan läsa ungdomsmottagningens journaler. Det går också att lägga en speciell spärr på just din journal om du begär det.

I en nödsituation kan spärren på din journal hävas för att någon annan mottagning ska kunna läsa uppgifter som kan vara viktiga för dem. Du ska då så fort som möjligt få veta att det har gjorts.

Får någon annan begära ut en kopia av min journal?

All personal i sjukvården har tystnadsplikt, men när det gäller unga under 18 år finns det undantag som gäller om någon har det riktigt dåligt. Då kan personalen vara skyldig att bryta tystnadsplikten för att skydda eller hjälpa dig. Det ska personalen i så fall berätta för dig.

Om den eller de vuxna som har ansvar för dig vill ha ut uppgifter från din journal måste ungdomsmottagningen ta reda på vad du tycker om det. De ska också bedöma hur mogen du är. Ju äldre du är desto större rätt har du att själv bestämma om uppgifter ska lämnas ut. Om det finns en risk att du skadas av att uppgifter lämnas ut, ska inte mottagningen göra det.

Om du är orolig för att någon annan ska läsa din journal, till exempel de vuxna som har ansvar för dig, kan du ta upp och prata om det med den du möter på ungdomsmottagningen. Då kan ni diskutera vad som kommer att hända om de försöker begära ut din journal. Det kan göra att du känner dig tryggare.

Vissa myndigheter kan ha rätt att få en kopia av din journal, till exempel om du är under 18 år och utsatts för brott.

Vad finns i min patientjournal?

Flera saker måste finnas med i din journal:

 • Ditt namn och personnummer.
 • Vad du har sökt hjälp för.
 • Vilka undersökningar och behandlingar du fått och vilka sjukdomar du har, om du har några. 
 • Vilken information du har fått under besöket.
 • Vem det är som har skrivit i din journal och när hen gjorde det. 
 • Om du har sagt ja till att de prover som du lämnat får sparas i så kallade biobanker. 
 • Information om vilka läkemedel du fått.

Den lag som bestämmer vad som ska stå i din journal heter patientdatalagen.

Hur ska din journal se ut?

Anteckningarna i en journal ska se ut på ett visst sätt: 

 • De ska vara skrivna på svenska.
 • De ska vara lätta att förstå. Om du inte förstår kan du be någon på mottagningen att förklara för dig. 
 • De får inte vara kränkande. 
 • Det ska vara tydligt vem som har skrivit i din journal.  

Rättelse

Om du och den som skriver journalen är överens om att något har blivit fel, kan den som skriver journalen göra en rättelse. Både den gamla, överstrukna texten som är fel och den nya, rättade texten ska stå kvar.

Om du inte håller med

Om du inte håller med om det som står i journalen ska det också skrivas in. 

Om du vill få din journal förstörd

Ungdomsmottagningen får inte ta bort text ur din journal, men om du vill att den ska förstöras kan du höra av dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, IVO bestämmer om hela eller delar av journalen ska förstöras. Om IVO går med på att förstöra din journal tas alla kopior bort. 

Information om sidan

 • Redaktör:

  Agnes Hellström
 • Faktagranskare:

  Karin Bishop Bondestam, gynekolog, Uppsala och Lena C Jonsson, landstingsjurist, Landstinget Dalarna
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling