Alternate Text

Anmälningsplikt

Om du inte har det bra har du rätt att få hjälp. Därför måste vuxna som jobbar med unga anmäla till socialtjänsten om de misstänker att någon far illa. Det kallas anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen.

Socialtjänsten är den myndighet som har ansvaret för vad som ska göras om du som ung far illa och för att du ska få den hjälp du har rätt till. Anmälningsplikten innebär att vissa vuxna måste tala om för socialtjänsten om de misstänker att någon under 18 år far illa.

Anmälningsplikten gäller all personal som du träffar i till exempel skolan, hälso- och sjukvården eller hos polisen. Den gäller också personal som arbetar inom privata verksamheter, till exempel på friskolor. Däremot är inte privatpersoner eller personer som jobbar ideellt, till exempel på tjejjourer eller som tränare inom idrottsföreningar tvungna att anmäla.

Syftet är att du ska få hjälp

Syftet med anmälningsplikten är att du ska få hjälp om du berättar vad du har varit med om för till exempel personalen på skolan. För att personalen ska anmäla behövs inget bevis, det räcker med att de har misstankar om att du far illa. Såna misstankar kan till exempel gälla att du blir illa behandlad hemma, inte får tillräckligt med mat eller kläder eller blir mobbad i skolan. Det kan också vara att du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller att du utsätter dig själv och din hälsa för fara genom att till exempel använda droger eller alkohol.

Anmälningsplikt gäller över tystnadsplikt

Det är viktigt att du kan känna dig trygg hemma och att du får det du behöver för att må så bra som möjligt, Därför går anmälningsplikten före tystnadsplikten. Det betyder till exempel att skolkuratorn kan bryta sin tystnadsplikt och kontakta socialtjänsten om hen tror att du far illa. Då är det bara socialtjänsten som får veta, men om det finns misstanke om ett allvarligt brott bryts tystnadsplikten också mot polisen.

Information om sidan

  • Editor:

    Emine Onatli
  • Faktagranskare:

    Hanna Hirasawa, socionom, socialsekreterare, socialkontoret, Sollentuna kommun