Alternate Text

Tips för att trivas på din utbildning

Det kan finnas många orsaker till att du inte trivs på din utbildning, till exempel att den är tråkig, att du känner dig ensam eller att du har svårt att hänga med. Men det finns en hel del du kan göra för att det ska bli bättre. Ibland kommer du kanske på en lösning själv, ibland kan du behöva andras hjälp.

Det är lika viktigt att trivas och ha en bra arbetsmiljö när man utbildar sig som när man jobbar. Du behöver ha det bra under tiden du pluggar.

Bläddra igenom bildspelet och få tips på hur du kan lösa olika problem.

 • Illustration av tre unga personer som alla ser bekymrade och allvarliga ut.

  /

 • Illustration av en person med långt, vågigt blont hår, som ser allvarlig ut.

  /

  Utbildningen är tråkig

  Fundera på varför det känns tråkigt. Går det att hitta roligare arbetssätt? Ta upp dina idéer med lärare och kurskamrater. De flesta lärare vill att eleverna ska trivas och lyckas bra med studierna. Enligt högskolelagen ska du som student ha inflytande över utbildningen om du pluggar på högskola. Kanske blir lärarna tacksamma för förslag och synpunkter.

  Det kan också vara en idé att fixa studiegrupper utanför schemat och diskutera föreläsningar och litteratur på ett roligare sätt. Ni kan till exempel träffas på ett café eller hemma hos någon.

  De flesta utbildningar kan nog kännas tråkiga någon gång. Men om du aldrig tycker att det känns roligt, kan du behöva fundera på om du valt rätt utbildning. Det kan vara bra att prata med en studievägledare eller liknande. Då kan du få hjälp att sortera dina tankar och komma fram till vad som är bäst för dig.

 • Illustration av en person med lockigt svart hår och keps, som ser allvarlig ut.

  /

  Jag har svårt att hänga med

  För många är det en stor omställning att plugga vidare. Det kan vara väldigt annorlunda jämfört med gymnasiet. Du kan behöva tid att vänja dig, så ge inte upp om det känns tufft i början. Du kan pröva att prata med en lärare om det inte blir bättre. Då kanske ni kan hitta ett arbetssätt som passar dig bättre.

  Det finns olika utbildningar i studieteknik som du kan ha nytta av. Ibland ordnar till exempel studenthälsan eller studievägledningen såna kurser. Du kan också prata med en studievägledare för att få hjälp att lägga upp studierna på ett annat sätt. Tillsammans med studievägledaren kan du även fundera över om du har valt rätt utbildning. Kanske finns det andra utbildningar som skulle passa dig bättre?

  Du har rätt till stöd och hjälpmedel om du har du en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om extra tid till en uppgift eller någon som hjälper dig med anteckningar. På högskolor finns oftast en särskild samordnare för studenter med funktionsnedsättning, annars är studievägledare eller liknande bra att vända sig till.

 • Illustration av en person med halvlångt brunt hår, glasögon och blå luvtröja som ser allvarlig ut.

  /

  Utbildningen gör mig stressad

  Är du så stressad att du brukar ha ont i kroppen, svårt att sova eller känner dig ledsen ofta? Då är det viktigt att göra något åt situationen. Fundera på vad det är som gör dig stressad. Kanske har du själv eller andra i din omgivning för höga förväntningar på dig. Kanske får du för lite stöd för att klara olika uppgifter eller kanske får du inte vara med och påverka din situation tillräckligt mycket.

  Ett tips är att ta upp problemet med din studentkår eller studerandeskyddsombud om det finns, eller att prata med lärarna. På studenthälsan eller på en ungdomsmottagning kan det också finnas personer som det är bra att prata med. Du kan också kontakta en vårdcentral om du mår dåligt av stress.

 • Illustration av en person med långt, vågigt hår som ser allvarlig ut.

  /

  Samarbetet med andra fungerar inte

  På många utbildningar är det vanligt med grupparbeten. Många tycker att det är roligt men det kan också vara en stor utmaning att behöva kompromissa med andra. Även om du inte gillar det kan det ändå vara något du måste kämpa dig igenom. Det betyder inte att du måste acceptera att bli illa behandlad. I en grupp har alla ansvar både för sig själva och för de andra. Säg till om du tycker att något inte fungerar och lyssna på andra som tycker att något är svårt eller jobbigt.

  De som är ansvariga för utbildningen ska se till studenterna har en bra arbetsmiljö och göra vad de kan för att grupparbetena ska fungera. Det kanske går att hitta lösningar på hur en grupp kan fungera bättre. Kanske behöver gruppindelningen helt enkelt göras om.

 • Illustration av en person med halvlångt brunt hår, glasögon och blå luvtröja som ser allvarlig ut.

  /

  Jag behandlas illa

  Ta kontakt med någon i personalen. Till exempel en prefekt, rektor eller någon annan som är ansvarig på skolan. Ingen får behandla dig illa eller orättvist, varken de andra eleverna eller personalen.

  De som är ansvariga för utbildningen måste ta reda på vad som har hänt och göra allt de kan för att du ska behandlas bra. Arbetsmiljölagen gäller också när du pluggar och du har rätt till en bra arbetsmiljö.

  Du kan få information om dina rättigheter från studentkåren om det finns någon. Kåren kanske också kan fungera som ditt ombud i kontakten med de ansvariga för utbildningen. Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är förbjudet enligt diskrimineringslagen.

  Ta reda på om det finns en studenthälsa som kan hjälpa dig om du vill prata med någon om det som hänt. Du kan också kontakta en ungdomsmottagning om du inte är äldre än deras åldersgräns.

 • Illustration av en person med långt hår som är färgat rosa och blått, som ser allvarlig ut.

  /

  Jag har inga vänner

  Tänk på att andra på utbildningen kan vara intresserade av att få nya vänner, även om de inte visar det direkt. Ofta finns det fler som känner sig ensamma.

  Eller kolla efter en förening som sysslar med sånt som du är intresserad av. Ibland är det lättare att hitta vänner bland dem som har samma intressen. Du kan hitta föreningar både i skolan och utanför.

  Det är bra att prata med någon om du känner dig utfryst. Den som är ansvarig för utbildningen måste göra något om du blir mobbad. Du kan också hitta någon att prata med genom en ungdomsmottagning eller studenthälsan.

 • Illustration av en person med uppsatt hår, stora örhängen och stor halsduk som ser bekymrad ut.

  /

  Jag känner mig annorlunda

  Känner du ibland att du inte passar in? Även om du känner dig annorlunda så har det oftast inte så mycket med dig att göra. Det kan handla mer om vad andra runt omkring dig tycker, tänker och gör.

  Du har rätt att bli respekterad oavsett vem du är och hur du ser ut – och det är viktigt att respektera andra. Du ska inte behöva ändra på din personlighet för att bli behandlad bra. Kanske kan du själv eller med hjälp av andra också hitta saker som är bra med att vara annorlunda, snarare än att du ska försöka ändra på dig om du egentligen inte vill.

  Det kan vara många som känner sig annorlunda eller som är rädda för att inte passa in, även om de inte berättar det. Kanske går det att hitta stöd bland andra som känner likadant? Du kan fundera på om det finns ställen där du kan träffa andra som du känner samhörighet med.

  Det kan vara bra att prata med någon om du tycker att det känns jobbigt att känna dig annorlunda. Du kan till exempel kontakta studenthälsan, en ungdomsmottagning eller vårdcentral.

 • Illustration av en kortklippt person med ring i örat och grå t-shirt som ser allvarlig ut.

  /

  Lokalerna får mig att må dåligt

  Kolla om andra studenter känner likadant. Kanske kan ni tillsammans komma med förslag på hur miljön kan bli bättre. Det finns regler för hur ljud, ljus och luft ska vara. Du har rätt till en bra arbetsmiljö. Du ska till exempel inte behöva vara i en miljö som ger dig allergi.

  Prata med dem som är ansvariga för utbildningen eller kontakta studentkåren om det finns någon. Kanske finns det också studerandeskyddsombud som du kan vända dig till. På alla arbetsplatser och platser där det hålls utbildning ska det göras så kallade skyddsronder i lokalerna. Då ska skyddsombuden få möjlighet att vara med.

 • Illustration av en kortklippt person med ring i örat och grå t-shirt som ser allvarlig ut.

  /

  Jag blir inte lyssnad på

  Ge inte upp om någon inte lyssnar när du tar upp ett problem. Det kan hända att personen du pratar med inte kan eller vill förstå. Pröva med någon annan och försök att inte tvivla på dig själv. Kanske kan du också hitta andra som kan hjälpa dig att ta upp problemen. Det är svårare att strunta i många röster än i en röst.

  Det kan vara så att de som är ansvariga för utbildningen bryter mot diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen eller skollagen om de inte tar dig på allvar när du känner dig illa eller orättvist behandlad. Då kan du till exempel kontakta Diskrimineringsombudsmannen, Arbetsmiljöverket eller Skolinspektionen för att få råd och kanske göra en anmälan.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Mimmi Wänseth
 • Faktagranskare:

  Katarina Edblom, skolsköterska, Håbo, Frida Jonsheden, skolkurator, Håbo
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling