Alternate Text

Tips för att trivas på din utbildning

Det är lika viktigt att trivas och ha en bra arbetsmiljö när man utbildar sig som när man jobbar. Även om du mest tänker att utbildning efter gymnasiet är ett sätt att få jobb, är det viktigt att du har det bra medan du utbildar dig. 

Om du inte trivs på utbildningen kan det finnas många olika orsaker till det, och många olika lösningar. Kanske finns det andra som är i en liknande situation och känner som du. Ibland kanske du själv kommer på en lösning. Ibland behöver du andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar eller någon på en ungdomsmottagning. Du ska inte behöva må dåligt på din utbildning.

Olika problem och tips

 • Illustration av tre unga personer som alla ser bekymrade och allvarliga ut.

  /

  Bläddra igenom bildspelet och läs om några problem man kan uppleva till exempel på gymnasial vuxenutbildning, folkhögskola, KY-utbildning eller högskola, och tips på hur du kan tänka och göra för att lösa dem.

 • Illustration av en person med långt, vågigt blont hår, som ser allvarlig ut.

  /

  Utbildningen är tråkig

  Fundera på varför det känns tråkigt. Går det att hitta roligare arbetssätt? Ta upp dina idéer med lärare och kurskamrater. De flesta lärare vill att studerande både ska trivas och lyckas bra med studierna.

  Om du pluggar på högskolan så säger högskolelagen att du som student ska ha inflytande över utbildningen. Kanske är lärarna också tacksamma för förslag och synpunkter.

  Det kan också vara en idé att organisera studiegrupper utanför den schemalagda tiden, för att diskutera föreläsningar och litteratur på ett roligare sätt, till exempel på café eller hemma hos någon.

  De flesta utbildningar kan nog kännas tråkiga någon gång. Men om du aldrig tycker att det känns roligt kanske du behöver fundera på om du valt rätt utbildning. Ta dig tid att fundera. Samtal med studievägledare eller liknande kan vara bra. Du kan få stöd i att sortera dina tankar.

 • Illustration av en person med halvlångt brunt hår, glasögon och blå luvtröja som ser allvarlig ut.

  /

  Jag behandlas illa

  Om du blir behandlad illa är det viktigt att du tar kontakt med någon som du litar på bland personalen. Kanske med en rektor eller någon annan chef. Du har rätt att inte behandlas illa eller orättvist, varken av andra studerande eller av någon i personalen. Om det gäller diskriminering eller trakasserier så är det viktigt att känna till att det är förbjudet enligt diskrimineringslagen. 

  De som är ansvariga för utbildningen måste utreda vad som hänt och göra allt de kan för att du ska sluta behandlas illa. Arbetsmiljölagen gäller också när man studerar och du har rätt till en god arbetsmiljö. Om det finns en studentkår eller liknande så kan de hjälpa dig med information om dina rättigheter och kanske fungera som ditt ombud i kontakten med de ansvariga för utbildningen.

  Känner du att du skulle vilja prata med någon om det som hänt, kolla om det finns en studenthälsa eller företagshälsa som kan hjälpa dig vidare. Du kan också vända dig till en ungdomsmottagning om du inte passerat deras åldersgräns.

 • Illustration av en kortklippt person med ring i örat och grå t-shirt som ser allvarlig ut.

  /

  Lokalerna får mig att må dåligt

  Kolla med andra om det finns fler som känner likadant och se vilka förslag till förbättringar ni kan komma på. Det finns regler för hur ljud, ljus och luft ska vara för att räknas som okej. Du har rätt till en god arbetsmiljö. Du ska till exempel inte behöva vara i en miljö som ger dig problem med allergier.

  Prata med de som är ansvariga för utbildningen eller kontakta studentkåren om det finns en sån. Kanske finns det också studerandeskyddsombud som du kan vända dig till. På alla arbetsplatser och platser där det hålls utbildning ska det genomföras så kallade skyddsronder i lokalerna. Då ska personalen skyddsombud och någon från ledningen gå igenom lokalerna. De studerande ska få möjlighet att delta i dessa.

 • Illustration av en person med långt hår som är färgat rosa och blått, som ser allvarlig ut.

  /

  Jag har inga vänner

  Ofta finns det fler som känner sig ensamma eller andra som redan har vänner men gärna vill träffa fler. Tänk på att de andra på utbildningen kan vara intresserade av att få nya vänner, även om de inte visar det direkt. Fungerar det inte att prata med andra studerande så kanske någon av lärarna kan se till att ordna mer gruppaktiviteter som gör det lättare att prata med personer du inte pratar med annars.

  Ett tips är också att hålla utkik efter någon förening som sysslar med något som du är intresserad av, både på din skola eller högskola eller utanför. Ibland är det lättare att hitta vänner bland dem som har samma intressen.

  Är du utfryst så är det bra att prata med någon om det. Att bli utfryst är lika illa som att bli slagen eller få höra ord som gör ont och den som är ansvarig för utbildningen måste göra något åt situationen. Du kan också hitta någon att prata med genom en ungdomsmottagning, studenthälsovård eller möjligtvis företagshälsan.

 • Illustration av en person med lockigt svart hår och keps, som ser allvarlig ut.

  /

  Jag har svårt att hänga med

  För många är det en stor omställning att börja en utbildning efter gymnasiet, eftersom den kan skilja sig mycket från hur man studerat tidigare. Det kan behövas viss tid att vänja sig så det är viktigt att inte ge upp om det känns tufft i början. Ibland måste arbetssättet på utbildningen förändras. Prova att prata med en lärare så kanske ni kan hitta ett arbetssätt som passar dig, och säkert flera andra, bättre. 

  Kanske finns det också utbildning i studieteknik som du kan ha nytta av. Ibland ordnar till exempel studenthälsan eller studievägledningen såna kurser. Ett samtal med en studievägledare kan också hjälpa dig. Hen kan hjälpa till både med att diskutera hur du skulle kunna lägga upp studierna på andra sätt och om det är rätt utbildning som du valt. Kanske finns det andra utbildningar som skulle passa dig bättre?

  Har du en funktionsnedsättning så har du rätt till stöd och hjälpmedel. Det kan till exempel handla om extra tid till en uppgift eller någon som hjälper dig med anteckningar. Vid högskolor finns oftast en särskild samordnare för studenter med funktionsnedsättning, annars är studievägledare eller liknande bra att vända sig till.

 • Illustration av en person med halvlångt brunt hår, glasögon och blå luvtröja som ser allvarlig ut.

  /

  Utbildningen gör mig stressad

  Är du så stressad att du brukar ha ont i kroppen, svårt att sova eller känner dig ledsen ofta? Då är det viktigt att göra något åt situationen. Fundera på vad det är som gör dig stressad. Kanske har du själv eller andra i din omgivning för höga förväntningar på dig. Kanske får du för lite stöd för att klara olika uppgifter eller kanske får du inte vara med tillräckligt och påverka din situation.

  Ett tips är att ta upp problemet med din studentkår eller studerandeskyddsombud om det finns, eller att diskutera med lärarna. På studenthälsan eller på en ungdomsmottagning kan det också finnas personer som det är bra att prata med.

 • Illustration av en person med uppsatt hår, stora örhängen och stor halsduk som ser bekymrad ut.

  /

  Jag känner mig annorlunda

  Det är viktigt att bli respekterad oavsett vad man gör, hur man ser ut eller något annat. Du ska inte behöva anpassa sig efter vad andra tycker för att bli behandlad bra. Kanske går det att hitta stöd bland andra som känner likadant? Det kan vara många som känner sig annorlunda eller som är rädda för att vara annorlunda, även om de inte berättar det på en gång.

  Även om du känner dig annorlunda så har det oftast inte så mycket med dig att göra. Det kan handla mer om vad andra runt omkring dig tycker, tänker och gör. Viktigt att fundera på är också om det finns ställen där du kan träffa andra som du känner samhörighet med.

  Kanske kan du själv eller med hjälp av andra hitta saker som är bra med att vara annorlunda, snarare än att du ska försöka ändra på dig om du egentligen inte vill.

 • Illustration av en kortklippt person med ring i örat och grå t-shirt som ser allvarlig ut.

  /

  Jag blir inte tagen på allvar

  Ge inte upp om någon inte lyssnar när du tar upp ett problem. Det kan hända att personen du pratar med inte kan eller vill förstå. Prova med någon annan och försök att inte tvivla på dig själv. Kanske kan du också hitta andra som kan hjälpa dig att ta upp problemen. Det är svårare att strunta i många röster än i en röst.

  Om de ansvariga för utbildningen inte tar dig på allvar när du mår dåligt eller känner dig illa eller orättvist behandlad, så kan det hända att de bryter mot diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen eller skollagen. Om ingen ansvarig lyssnar kan du till exempel kontakta Diskrimineringsombudsmannen, Arbetsmiljöverket eller Skolinspektionen för att få råd och kanske göra en anmälan.

 • Illustration av en person med långt, vågigt hår som ser allvarlig ut.

  /

  Samarbetet med andra fungerar inte

  På många utbildningar är arbete i grupp vanligt. Det kan vara en stor utmaning att behöva kompromissa med andra. Om du inte gillar det kan det ändå vara något du måste kämpa dig igenom. Men det betyder inte att du måste acceptera att bli illa behandlad. I en grupp har alla ansvar både för sig själva och för de andra. Säg till om du tycker att något inte fungerar och lyssna på andra som upplever problem.

  De som är ansvariga för utbildningen ska också se till arbetsmiljön är god och göra vad de kan för att grupparbetena ska fungera. Om en grupp inte fungerar kanske det går att komma överens om hur den ska fungera bättre eller så måste gruppindelningen helt enkelt göras om.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Pär Wiktorsson
 • Faktagranskare:

  Maria Rosén, fil mag pedagogik, utbildare och konsult, Stockholm
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling