Alternate Text

Tips för att trivas i skolan

Ingen ska behöva må dåligt i skolan. Det finns många saker som kan göras för att du ska trivas i skolan. Det kan handla om att ha roligare på lektionerna, få vänner eller bli mindre stressad. Du kan till exempel kontakta elevhälsan eller en ungdomsmottagning för att få stöd och hjälp om du behöver det.

Att gå i skolan gör att du får chansen att lära dig en massa saker som du har nytta av i livet. Du får också träna på att samarbeta och umgås med andra personer.

Du går i skolan en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en jobbig tid. Det är viktigt att förändra situationen om du inte har det bra. Ibland kan du själv komma på en lösning, ibland behöver du få hjälp av någon annan. Prata med någon vuxen i skolan om du behöver stöd. Hen kan hjälpa dig vidare om det behövs

Bläddra igenom bildspelet för att få tips om hur du kan lösa olika problem. Du kan också läsa mer på Barn- och elevombudets webbplats – Din rätt i skolan.

 • Illustration av flera unga personer som ser allvarliga och bekymrade ut.

  /

 • Illustration av en person med långt blont hår och lila jacka som tittar rakt ut ur bilden med allvarlig min.

  /

  Lektionerna är tråkiga

  Fundera på om det finns något som skulle kunna göra lektionerna roligare. Prata med läraren eller andra elever om hur du tänker. Kanske kan du kontakta klassrådet eller elevrådet för att få hjälp att prata om olika förslag med läraren.

  Du kan fundera på om lektioner som känns tråkiga ändå handlar om sånt som är viktigt att kunna, nu eller senare i livet. Då kan det kännas lite roligare att lära sig de sakerna. Du kan fråga läraren varför något är viktigt att kunna, om du inte förstår varför du ska lära dig det.

  Lektioner kan kännas tråkiga om du har svårt att hänga med eller om du tycker att det är för lätt. Kanske behöver du mer stöd eller större utmaningar. Alla lär sig saker på olika sätt och du kan få hjälp av läraren eller elevhälsan att hitta det sätt som funkar bäst för dig.

 • Illustration av en person med kortklippt hår, hörselapparat och stora bruna ögon, som ser bekymrad ut.

  /

  Jag har svårt att hänga med

  Prata med läraren om det handlar om ett visst ämne. Ni kanske kan komma på någon bra lösning tillsammans. Till exempel att spela in lektionerna så att det går att gå igenom dem igen efteråt. Prata med andra elever om vad de tycker. Om ni är fler som inte kan hänga med kanske läraren behöver förändra sina lektioner. Annars kanske ni kan hitta en lösning för just dig.

  Prata med din mentor eller klassföreståndare om du tycker att det är svårt att hänga med i alla ämnen. Du kan göra det själv eller tillsammans med din vårdnadshavare. Tillsammans kan ni komma fram till vad som skulle stötta dig bäst. Kanske kan till exempel en specialpedagog eller studievägledare hjälpa dig på ett bra sätt.

  Skolan ska ge dig det stöd du behöver för att lära dig. Om du har en funktionsnedsättning ska skolan göra allt de kan för att du ska få samma chans att lära dig saker som elever utan funktionsnedsättning. Du kan kontakta Barn- och elevombudet om skolan inte ger dig den hjälp du behöver.

 • Illustration av en person med hatt och halsduk som tittar rakt ut ur bilden och ser allvarlig ut.

  /

  Skolan gör mig stressad

  Är du så stressad att du brukar ha ont i kroppen, svårt att sova eller känner dig ledsen ofta? Då är det viktigt att göra något åt situationen. Tänk efter vad det kan bero på. Har du själv, din familj eller dina lärare för höga förväntningar på dig? Får du för lite stöd för att klara olika uppgifter i skolan? Får du inte vara med och påverka din situation tillräckligt mycket? Är det för många prov och läxor? Är det stökigt på lektionerna? Du bör berätta hur du mår för de vuxna du bor med, din mentor eller kontakta elevhälsan.

  Ta stöd av studievägledare om du blir stressad av att behöva välja kurser, till exempel för att du oroar dig för din framtid. Hen kan hjälpa dig att komma fram till vad du vill.

  Du kan också kontakta en ungdomsmottagning för att få hjälp med stressen.

  Ett tips är att ta upp problemet med elevrådet eller elevskyddsombudet om ni är flera i klassen som är stressade. Ni kan också diskutera det med er mentor eller klassföreståndare.

 • Illustration av en person med svart lockigt hår och keps som tittar rakt ut ur bilden med allvarligt min.

  /

  Jag behandlas illa

  Elever eller personal i skolan får inte behandla dig illa eller orättvist. Du ska inte heller straffas för vad någon annan har gjort. Många som har behandlats illa eller orättvist tar på sig skulden själva eller tänker att det inte var så farligt. Men det är viktigt att du tar dina upplevelser på allvar. Ta kontakt med någon som du litar på som jobbar i skolan

  Skolan är skyldiga att göra något åt situationen om du blir mobbad eller behandlas illa på något annat sätt. Du kan kontakta elevhälsan för att få hjälp. Du kan också kontakta en ungdomsmottagning eller ringa BRIS 116 111 om du vill ha stöd.

  Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är förbjuden enligt skollagen och diskrimineringslagen. Du kan kontakta Barn- och elevombudet om din skola inte gör tillräckligt för att förändra situationen.

 • Illustration av en person med uppsatt hår, stora örhängen och stor halsduk, som tittar rakt ut ur bilden

  /

  Jag har inga vänner

  Tänk på att det kan finnas möjliga vänner i andra klasser. Det finns ofta fler som känner sig ensamma eller som gärna lär känna nya personer. Du kan också hitta nya vänner på nätet.

  Ett annat tips är att kolla efter en förening som sysslar med sånt som du är intresserad av. Ibland är det lättare att hitta vänner bland dem som har samma intressen. Det kan finnas bra föreningar både i skolan och utanför.

  Du kan prata med någon som jobbar i skolan, om du inte får vara med eller om andra låtsas som att de inte ser dig. Skolan måste göra något åt det om du blir utfryst, slagen eller mobbad på något annat sätt.

  Det kan vara en bra idé att prata med någon på elevhälsan eller en ungdomsmottagning. Du kan också ringa till BRIS 116 111.

 • Illustration av en person med uppsatt hår, stora örhängen och stor halsduk, som tittar rakt ut ur bilden

  /

  Jag känner mig annorlunda

  Känner du ibland att du inte passar in? Det kan vara många som känner sig annorlunda eller som är rädda för att inte passa in, även om de inte berättar det. Oftast går det att hitta någon som förstår. Det kan vara någon som du inte har tänkt på, som känner som du.

  Det är viktigt att bli respekterad oavsett vem man är och hur man ser ut – och också att respektera andra. Du ska inte behöva ändra på din personlighet för att bli bra behandlad. Kanske kan du tänka mer på vad som är bra med att vara annorlunda. Du kan göra det själv eller med hjälp av andra som du litar på. Du ska inte försöka ändra på dig om du egentligen inte vill.

  Tänk också på att det inte behöver ha med dig att göra om du känner dig annorlunda. Det kan handla om vad andra tycker, tänker och gör.

  Det kan vara bra att prata med någon om känslan att vara annorlunda. Till exempel skolsköterskan, skolkuratorn eller någon på en ungdomsmottagning.

 • Illustration av en person med långt blont hår och lila jacka som tittar rakt ut ur bilden med allvarlig min.

  /

  Det är mycket bråk i skolan

  Det kan bero på olika saker om det är mycket bråk. Till exempel att det finns för lite att göra på rasterna, att man måste vara på vissa sätt för att passa in eller att många elever mår dåligt eller inte trivs.

  Du ska berätta för någon i personalen på skolan om du känner dig otrygg, eller om du tror att någon annan gör det. Eftersom du och alla andra elever har rätt till en trygg arbetsmiljö, måste rektorn och personalen i skolan göra något. Fundera också på om du själv påverkar den stökiga miljön på något sätt.

  Skolan måste arbeta för att skapa en trygg och jämlik miljö. I det arbetet ska skolans ledning lyssna på eleverna. I vissa skolor finns det särskilda grupper som arbetar med elevernas trygghet som du kan kontakta. Du kan fråga någon vuxen i skolan om du är osäker på om det finns en sån grupp i din skola. Du kan till exempel fråga din mentor eller elevhälsan för att få veta mer.

 • Illustration av en person med hatt och halsduk som tittar rakt ut ur bilden och ser allvarlig ut.

  /

  Byggnader och skolgård får mig att må dåligt

  Kolla om andra elever känner likadant. Kanske kan ni tillsammans komma med förslag på hur miljön kan bli bättre. Det finns regler för hur luft, ljud och ljus ska vara. Skolan ska också hjälpa dig om du är allergisk mot något så att du slipper det som framkallar allergin. Du har rätt till en bra arbetsmiljö och den ska inte vara sämre än vad den är för de som jobbar i skolan, eller på någon annan arbetsplats.

  Rektorn är ansvarig för arbetsmiljöarbetet och ska lyssna på er elever. Ni har rätt att utse en representant som skolledningen ska diskutera arbetsmiljöfrågor med. Representanten kallas för elevskyddsombud.

  Du kan också berätta om miljöproblemen för elevrådet, om det finns något. Du och andra elever kan starta ett elevråd om ni inte redan har ett.

  Läs mer om elevers rätt till inflytande över sin arbetsmiljö på Skolverkets hemsida.

 • Illustration av en person med svart lockigt hår och keps som tittar rakt ut ur bilden med allvarligt min.

  /

  Jag blir inte lyssnad på

  Känns det som att ingen lyssnar eller förstår, när du berättar om att du mår dåligt i skolan? Det är viktigt att du tar din egen känsla på allvar även om inte andra gör det.

  Pröva att prata med någon annan. Till exempel kanske elevhälsan eller en ungdomsmottagning kan hjälpa dig att ta upp problemen med dem som är ansvariga för skolan. Du kan också ringa till BRIS 116 111 för att få råd och stöd.

  Det kan vara så att skolan bryter mot diskrimineringslagen, skollagen eller arbetsmiljölagen om personalen inte tar dig på allvar när du mår dåligt eller känner dig illa behandlad. Då kan du till exempel kontakta Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och elevombudet eller Arbetsmiljöverket. De kan ge dig råd och kanske anmäla skolan för att de bryter mot lagen.

Information om sidan

 • Redaktör:

  Mimmi Wänseth
 • Faktagranskare:

  Katarina Edblom, skolsköterska, Håbo, Frida Jonsheden, skolkurator, Håbo
 • Illustratör:

  Cecilia Birgerson Nordling