Alternate Text

درباره UMO (persiska)

کلینیک جوانان   )اومو) یک کلینیک مجازیست  برای جوانان بین ۱۳ و ۲۵ سال. هدف این پایگاه اینترنتی این است که دسترسی جوانان به اطلاعات مناسب، تازه و با کیفیت خوب درباره مسائل جنسی، سلامت و مناسبات جنسی‌ آسان تر شود.  کلینیک جوانان  کوشش می‌‌کند تا شرایط یکسانی برای جوانان فراهم آورد  و امکانات فعالیت بیشتری در دسترس آنان قرار دهد.

کلینیک جوانان )اومو) کوشش می‌‌کند تا دانش و امکانات لازم را در اختیار‌ جوانان قرار دهد  تا آنان بتوانند بر موقعیت‌ و شرایط خود در خانه، مناسبات خود و نیز در مدرسه  و یا در محل کار اثر بگذارند. ما بر این باوریم که با آگاهی‌ داشتن  از‌ حقوق و تکالیف خود می توان به گونه ای بهتر وضعیت خود را تعیین  کرده و روی آن تاثیر گذارد. کلینیک جوانان به شیوه فراگیر کار می‌‌کند و هدفش این است که همه جوانان صرفنظر از تعلقات قومی خود حس کنند که این صفحه متعلق به‌ آنان است. در این سایت هنجارهای موجود در جامعه زیر سئوال می روند و روی آنها بحث می‌‌شود.  در دسترس بودن این پایگاه اینترنتی  برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است و از همین رو  یک کارشناس کاربری نیز در استخدام مطب جوانان )اومو) می باشد . 

درمانی در اینترنت است را  به عهده دارد. بودجه طراحی و  تولید کلینیک جوانان )اومو)  را اداره کل بهداشت و درمان در پی ماموریتی از طرف وزارت برابری و هم پیوستگی  تامین کرده . کمون‌ها و شورا‌های استانی اداره و نگاهداری این سایت را به عهده دارند.   

توسعه کلینیک جوانان )اومو) با همکاری نزدیک جوانان سوئد ، مطب‌های جوانان، امور درمانی مدارس و دیگر سازمان‌ها و گروه‌هائی که با جوانان کار می‌‌کنند صورت گرفته است.

در حال حاضر هیچ یک از متون موجود در پایگاه اینترنتی کلینیک جوانان )اومو) به زبان‌های دیگر ترجمه نشده است. شما می توانید با استفاده از سرویس ترجمه گوگل ترجمه ای البته نه چندان کامل از متون این پایگاه اینترنتی به زبان خود به دست آورید.  برای این کار پیوند بالا را کلیک کنید. ما امیدواریم که این کار دسترسی شما را به متن های کلینیک جوانان )اومو) آسان تر سازد.  

 

 

 

Information om sidan

  • Redaktör:

    Cecilia Birgerson, översättning av Exacta AB, språklig granskning Massoud Etemady