Alternate Text

O UMO (polska)

UMO jest ogólnokrajową wirtualną przychodnią dla młodzieży pomiędzy 13-tym a 25-tym rokiem życia. Celem witryny jest pomoc młodym ludziom w znalezieniu odpowiednich, aktualnych i o sprawdzonej jakości informacji na temat seksu, zdrowia i relacji międzyludzkich.

Zamiarem UMO jest stworzenie warunków do równego dostępu do informacji. UMO pragnie stwarzać okazję do refleksji i dostarczać wiedzę, aby młodzi ludzie mogli wpływać na swoją sytuację; w domu, w szkole lub w pracy, a także w stosunkach międzyludzkich. Dzięki znajomości swoich praw i obowiązków rośnie możliwość decydowania o swoim życiu.

UMO dąży do tego by wszyscy czuli, że to jest strona dla nich, bez względu na to, kim są. UMO problematyzuje i kwestionuje panujące normy. Wielki nacisk kładzie się również na to, by witryna była łatwo dostępna (available) i przyjazna dla użytkownika (user-friendly).

Rozwój UMO został sfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej na rzecz Integracji i Równouprawnienia. Rownież powiaty i gminy wspierają działalność witryny.

Rozbudowa UMO odbywa się w ścisłej współpracy ze szwedzką młodzieżą, z przychodniami dla młodzieży, poradniami szkolnymi, organizacjami młodzieżowymi i innymi instytucjami, które pracują z młodzieżą.

Informacja znajdująca się na stronie internetowej UMO jest w języku szwedzkim i niestety nie jest jeszcze przetłumaczona na inne języki. Istnieje możliwość tłumaczenia informacji za pomocą programu Google. Jest to jednak dosłowne tłumaczenie poszczególnych słów i sformułowań, może więc wyglądać dziwnie, a nawet być trudne do zrozumienia. Mamy jednak nadzieję, że w ten sposób ułatwimy dostęp chociaż do części informacji w naszej wirtualnej przychodni UMO.

Information om sidan

  • Redaktör:

    Åsa Sandler
  • Översättning:

    Anna Rajkowska