Alternate Text

Nationella minoritetsspråk

Sverigefinnar, judar, romer, samer och tornedalingar är Sveriges nationella minoriteter. Det innebär att de har en långvarig språk- och kulturgemenskap innanför den nationella gemenskapen. På UMO.se och 1177 Vårdguiden finns ett antal texter översatta till minoritetsspråken.

Det är upp till varje person att avgöra om man tillhör någon av de nationella minoriteterna. Det handlar om vilken grupp man identifierar sig med och känner samhörighet med.

1999 erkändes de fem grupperna som nationella minoriteter av riksdagen. 2010 kom en ny lag som stärker de nationella minoriteternas rättigheter och minoritetsspråkens ställning.

2013 fick UMO.se och 1177 Vårdguiden i uppdrag att översätta ett antal texter om hälsa, vård och rättigheter i vården på olika varieteter av de fem nationella minoriteternas språk. 

Texterna på de nationella minoritetsspråken är översatta och granskade i samråd med företrädare för de olika nationella minoriteterna och följer Språkrådets rekommendationer.

Översättningarna har inte uppdaterats i samband med revidering av det svenska innehållet på UMO. Därför kan det översatta innehållet skilja sig åt från det som finns publicerat på UMO:s ordinarie sidor.

Nationella minoritetsspråk på 1177 Vårdguiden

Information om sidan

  • Redaktör:

    Åsa Sandler